Varmepumpen skal passes og tjekkes af dig og en montør

Varmepumpen skal passes og tjekkes af dig og en montør

Har du en luft/luft-varmepumpe, skal den renses, tjekkes og passes regelmæssigt, ellers bruger den alt for meget strøm. Noget af det kan du selv gøre, og andet skal den autoriserede montør tage sig af.

Vedligeholdelse af varmepumpe – dette kan du selv gøre

En af de gode ting ved en varmepumpe er, at den ikke behøver så meget vedligeholdelse. Den har derimod bruger for jævnlig rengøring, og det er noget, du selv kan gøre.

Rengøring af filtre i varmepumpens indedel

I alle luft/luft-varmepumper sidder der filtre i indedelen, som luften passerer igennem, før den bliver varmet op. Filtrene skal altid være rene. Det er forskelligt, hvor tit de skal renses, har du hund eller brændeovn, skal de måske renses to gange om ugen – i andre hjem er det nok hver 14. dag eller en gang om måneden.

Støvsugning eller ind i opvaskemaskine

Det mest effektive er at vaske filteret i opvaskemaskinen – ellers kan de støvsuges eller vaskes under bruseren. Når du åbner skjoldet på indedelen af varmepumpen, er der rækker af tynde metalplader – lameller. De bliver varme – og luften bliver opvarmet, når den passerer imellem dem.

Det er afgørende, at lamellerne er rene, så luften uhindret kan passere. Støvsug dem grundigt fx en gang om måneden. Tjek også udedelens lameller for snavs, blade osv.

Årligt eftersyn af montør af varmepumpen

En luft/luft-varmepumpe, der benyttes til opvarmning af et helårshus, bør have et varmepumpe serviceeftersyn af en autoriseret montør én gang om året – uanset om det er lovpligtigt eller ej.

Eftersynet af varmepumpen bør indebære:

Indedelen efterses og renses. Er lamellerne snavsede, bliver de vasket. Det kan ofte gøres, mens indedelen bliver siddende på væggen – hvis de er meget snavsede, skal hele indedelen tages ned og skilles ad.

  • Udedelen efterses og renses.
  • Kølemidlet tjekkes og skal evt. efterfyldes. (Varmepumper, der ikke er monteret korrekt, skal af og til efterfyldes, og den utætte installation skal udbedres)
  • Varmepumpens ydelse tjekkes, og dermed kan montøren vurdere, om varmepumpen kører optimalt./*
  • Hvis du er generet af støj, så undersøg i forbindelse med service, om motoren til indedelens blæser er slidt eller defekt. (Måske vil rensning afhjælpe problemet)

Prisen på eftersyn af varmepumpe

Regn med, at første eftersyn koster omkring 1.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer evt. betaling for ekstra kølemiddel. Hvis du aftaler et årligt eftersyn med montøren, kan prisen ofte forhandles ned.

Bed montøren tjekke, hvordan varmepumpen afrimer

I nogle luft/luft-varmepumper er der monteret et elektrisk varmekabel i udedelen, som automatisk slår til ved 2 grader og dermed bruger op til 70 watt døgnet rundt hele vinteren. Det er lavet til store minusgrader som fx i Sverige – men er ikke nødvendigt under danske forhold – og kan være et dyrt bekendtskab.

Forskelligt hvor mange kW varme der skal til

Hvis varmepumpen ikke varmer nok eller ikke fordeler varmen godt nok, er den måske ikke stor nok til at varme huset op. Det er meget forskelligt fra hus til hus, hvor mange kW varme, der skal til – afhængigt af isolering og rumfordeling.

Lad en montør flytte varmepumpens indedelen

Overvej evt. at flytte indedelen, så den blæser mere direkte hen mod trappen eller døre til andre rum. Det kræver en autoriseret montør, fordi der er kølemiddel i rørene. Dels kan udslip skade ozonlaget. Dels vil selv den mindste fugt i rørene betyde, at varmepumpen ikke varmer optimalt, ligesom det kan skade kompressoren.

Varmepumper i snevejr

Hvis udedelen af varmepumpen er placeret et sted, hvor sneen sætter sig på lameller og filtre – kan det være en stor fordel at montere en varmepumpeskjuler til udedelen. Det er også muligt at montere udedelen højere oppe, hvor sneen ikke fyger så meget. Udedelen skal altid have fri luft omkring sig. Varmepumpens afrimningsfunktion skal selv smelte sneen, men er udedelen allerede sat til med sne, kan du børste det forsigtigt af med en kost.

Krav om årligt tilsyn af varmepumper

Der er generelt myndighedskrav om et årligt eftersyn af luft/luft-varmepumper med over et kilo kølemiddel. Selv om der i varmepumpens papirer står, at den indeholder fx 970 gram kølemiddel, vil der også være kølemiddel i rørforbindelserne, og derfor vil den samlede installation typisk indeholde mere end et kilo kølemiddel.

Installation af varmepumper, hvor der skal samles dele af kølekredsløbet, må kun udføres af virksomheder med køleautorisation.