Hav styr på arbejdsforsikring, så står de for erstatning for piskesmæld

Hav styr på arbejdsforsikring, så står de for erstatning for piskesmæld

Som virksomhed er det vigtig at kunne sikre sine medarbejdere gode arbejdsvilkår. Dette er gældende, uanset hvilken branche man arbejder indenfor. Hvilke arbejdsvilkår, der er i fokus, varierer dog fra branche til branche. For nogle vil det være vigtigst at have en tillidsrepræsentant, som kan være bindeled mellem ledelse og arbejdere. For andre vil det være vigtigt med den bedste arbejdsforsikring. De gode arbejdspladser har naturligvis sikret sine medarbejdere brede og gode arbejdsvilkår, så de ikke føler sig overset på nogle punkter. Undersøgelser viser nemlig, at glade og tilfredse medarbejdere ofte leverer bedre, og at den bedste måde at sikre, at medarbejderne har det godt, er ved løbende at holde øje med deres arbejdsvilkår og -forhold. 

 

Er en arbejdsforsikring vigtig?

For nogle virksomheder vil en arbejdsforsikring til sine medarbejdere måske lyde irrelevant. Men i virkeligheden kan dette gøre en enorm forskel for både medarbejder og virksomhed, hvis uheldet er ude. For skulle der ske et uheld, som førte til, at en medarbejder fik en arbejdsskade, kan dette være enormt dyrt for både medarbejder og virksomhed. 

 

Tag eksempelvis et piskesmæld. Et piskesmæld kan opstå på forskellige måder, men det, der er fælles hver gang, er, at konsekvenserne og følgerne er store. For medarbejderen betyder det måske en langtidssygemelding, mens det for arbejdsgiveren kan have store økonomiske konsekvenser. Med en arbejdsforsikring vil man kunne undgå de økonomiske konsekvenser som virksomhed. Det skyldes, at man ved at have en forsikring betaler løbende for, at forsikringen dækker, når uheldet sker. I stedet for at virksomheden skal betale erstatning for piskesmæld, vil dette altså tilfalde forsikringen. 

 

Erstatning for piskesmæld – hvem betaler?

Skulle man have en medarbejder, som i arbejdstiden er ude for en arbejdsskade, der resulterer i et piskesmæld, kan omkostningerne være store. Ikke alene mister man en medarbejder, men denne medarbejder skal formentlig også have betalt en erstatning for piskesmæld. En erstatning for piskesmæld kan være et varierende beløb, der fastsættes ud fra méngrad. Men et piskesmæld er ofte meget invaliderende og erstatning for piskesmæld ligger derfor ofte i den tunge ende. 

 

Når medarbejderen påføres skaden, vil der ofte ikke gå længe før, der er gang i en erstatningssag. Har man som virksomhed en arbejdsforsikring, kan man fralægge sig ansvaret for ulykken, og i stedet give sagen videre til forsikringen, som skal håndtere denne erstatning for piskesmæld. Erstatning for piskesmæld kan både defineres ud fra méngrad, men det har også indflydelse, om der er tale om tabt arbejdsfortjeneste. Er dette tilfældet vil medarbejderens erstatning for piskesmæld naturligvis stige tilsvarende. 

Man skal altså ikke tage for let på den arbejdsforsikring, man tegner som virksomhed. Det kan være ganske afgørende, hvis en medarbejder en dag skal have erstatning for piskesmæld.