Grøn energi er vejen frem

Grøn energi er vejen frem

Bæredygtighed er afgørende for, om virksomheder kommer til at overleve de næste 30 år på arbejdsmarkedet. Kunderne boycotter virksomheder og produkter, som bidrager til klimakrisen, og ændrer deres forbrug på baggrund af denne krise. Hvis virksomheder ikke formår at omlægge deres produktion, så den bliver bæredygtig, vil de miste kunder i hele verden og allermest i vesten. Klimakrisen har cementeret sig godt og grundigt, og enhver borger i Vesten ved, at klimakrisen kræver handling. Efter en lang årrække, hvor man har ventet på politisk indgriben, tager forbrugerne nu sagen i egen hånd og ændrer deres forbrugsvaner. Det betyder, at virksomheder, som tidligere har vokset og vækstet, nu må se deres produkter stå uberørt på hylderne. For borgerne nægter at købe produkter, som ikke er stemplet som bæredygtigt. Denne tendens har været stigende de sidste fem til otte år, og kurven ser ikke ud til at knække. Bæredygtighed er kommet for at blive, og er nu et ubetinget krav fra forbrugerne til virksomhederne. Derfor vil der også være virksomheder, som knækker nakken og må dreje nøglen, alene fordi de ikke er i stand til at omlægge deres produktion. Dette kan skyldes, at de ikke har økonomi til det, eller at produktionen bare ikke kan omlægges.

 

Hvordan får man en bæredygtig produktion?

”En bæredygtig produktion” er et bredt begreb. Ikke alene fordi det kan indebære så meget forskelligt. De færreste virksomheder formår at være 100 procent bæredygtige. Alligevel er der klart flere virksomheder i dag, som er overvejende bæredygtige. Her kan der både være tale om brug af genbrugsmaterialer og formen for arbejdskraft, men i høj grad også den energi, der bruges under produktionen. 

 

For industrialiseringen ramte for mange år siden, og meget produktion bærer præg af at skulle være enormt effektiv og maskiniseret. Derfor er det også vigtigt at benytte sig af den rigtige energi for at kunne kalde det en bæredygtig produktion. 

 

Grøn energi i produktionen

Flere virksomheder har de seneste år været i gang med at ændre deres produktion, så den kører på grøn energi. Grøn energi til produktionen sænker CO2-aftrykket, hvilket er med til at stemple produkter som bæredygtigt produceret. Men det kan være ganske vanskeligt at omlægge til grøn energi. Måden, som nogle virksomheder gør det på, er ved at anlægge solcellemarker, eller solcelletage på bygningerne, så deres produktion kan hente delvist grøn energi. Andre har lavet samarbejde med virksomheder, der har vindmøller, så de får en grøn energi derfra. Det er altså ikke nødvendigvis afgørende, at virksomheden får grøn energi på en bestemt måde. Så længe det ikke er ved fossile brændstoffer, og med et så lavt CO2-aftryk som muligt. Grøn energi og bæredygtighed er vejen frem, hvis man ønsker at vækste som virksomhed.