Skal min nabo have tilladelse til at bygge et drivhus i skel?

green leafs plants outside on shed

Skal min nabo have tilladelse til at bygge et drivhus i skel?

Når det kommer til at opføre konstruktioner i skellet mellem to ejendomme, er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler og bestemmelser. Behovet for tilladelse afhænger af flere faktorer, herunder bygningens placering, størrelse og formål.

I Danmark er det generelt tilladt at opføre mindre bygninger, såsom drivhuse eller skure, tæt på skellet uden at indhente en særlig tilladelse. Dog skal visse betingelser være opfyldt for at undgå at krænke naboens rettigheder eller skabe ulemper.

Hvis drivhuset opfylder følgende krav, kan det normalt opføres uden tilladelse:

 • Det placeres mindst 2,5 meter fra naboens beboelsesbygning.
 • Det har en maksimal højde på 2,5 meter.
 • Det dækker et areal på under 10 kvadratmeter.

Hvis drivhuset overskrider disse grænser, kan det være nødvendigt at ansøge om en byggetilladelse eller en dispensation fra kommunen.

Skelregler og tilladelser

Skelreglerne i Danmark er udformet for at beskytte både din og naboens interesser. De sikrer, at ingen part foretager handlinger, der kan være til gene eller skade for den anden part. Reglerne varierer afhængigt af, om der er tale om en by- eller landejendom.

For byejendomme gælder følgende regler:

 1. Du må ikke opføre bygninger eller foretage beplantning, der kan være til væsentlig ulempe for naboen.
 2. Du skal holde en afstand på mindst 2,5 meter fra naboens beboelsesbygning, medmindre andet er aftalt.
 3. Bygninger med en højde under 1,8 meter kan placeres helt ud til skellet.

For landejendomme gælder andre regler:

 • Du må opføre bygninger og foretage beplantning helt ud til skellet, medmindre det er til væsentlig ulempe for naboen.
 • Bygninger over 8,5 meter i højden skal placeres mindst 5 meter fra skellet.

Uanset ejendommens type kræver større byggerier eller ændringer ofte en byggetilladelse fra kommunen. Det er derfor altid en god idé at undersøge reglerne og indhente de nødvendige tilladelser, før du påbegynder et byggeprojekt.

Hvad kan man gøre, hvis naboen bygger i skel uden tilladelse?

Hvis din nabo opfører en bygning i skellet uden at have den nødvendige tilladelse, har du flere muligheder for at reagere. Det afhænger af situationens alvor og den eventuelle gene, byggeriet medfører.

Den første og foretrukne løsning er at tage en venlig og åben dialog med naboen. Forklar dine bekymringer og høre naboens synspunkter. Måske er der en misforståelse eller en god forklaring, som du ikke er bekendt med.

Hvis en dialog ikke fører til en løsning, kan du indgive en klage til kommunen. Kommunen har mulighed for at vurdere, om byggeriet overholder reglerne, og kan i givet fald kræve, at naboen søger om tilladelse eller fjerner bygningen.

I mere alvorlige tilfælde, hvor naboen nægter at samarbejde, eller hvor byggeriet medfører betydelig gene eller skade, kan du overveje at anlægge en civil retssag. Dette bør dog kun ske som sidste udvej, da det kan være en dyr og tidskrævende proces.

Konsekvenser af at bygge i skel uden tilladelse

Hvis din nabo vælger at opføre en bygning i skellet uden at indhente de nødvendige tilladelser, kan det have alvorlige konsekvenser. Kommunen kan pålægge naboen at:

 1. Søge om lovliggørelse: Hvis byggeriet overholder reglerne, kan kommunen kræve, at naboen ansøger om en byggetilladelse for at lovliggøre konstruktionen.

 2. Ændre eller fjerne bygningen: Hvis byggeriet ikke overholder reglerne, kan kommunen kræve, at naboen foretager ændringer eller helt fjerner bygningen.

 3. Betale bøder: Afhængigt af overtrædelsens alvor kan kommunen udstede bøder til naboen for at bygge uden tilladelse.

Derudover kan du som nabo anlægge en civil retssag mod naboen, hvis byggeriet medfører væsentlige gener eller skader på din ejendom. I sådanne tilfælde kan retten pålægge naboen at fjerne eller ændre bygningen og eventuelt betale erstatning.

Det er derfor altid bedst at følge reglerne og indhente de nødvendige tilladelser, før man påbegynder et byggeri. Det undgår unødvendige konflikter og potentielt dyre konsekvenser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *