Ønsker du at effektivisere dit administrative setup?

Ønsker du at effektivisere dit administrative setup?

For mange virksomheder og organisationer står effektivisering højt som punkt på dagsordenen – og med god grund. Når det kommer til optimering af arbejdsprocesser med henblik på at effektiviserer dine arbejdsgange, kan der være mange fordele at hente.

 

Effektivisering der gør en forskel

Virksomheder bliver i dag bedømt på deres konkurrencedygtighed og indtjening, som i mange tilfælde bliver påvirket af den måde forretningen drives på. Dette indebærer brugen af bagvedliggende systemer, men også de understøttende arbejdsprocesser og aktiviteter.

Mange ineffektive processer er kendetegnet med et større tids- og resurseforbrug. Der kan være mange eksempler heraf.

Eksempel 1: Fakturahåndtering

Et eksempel på dette kan være, at din fakturahåndtering er papirbaseret og manuel fremfor digital eller elektronisk. Dette er ikke i sig selv et problem, men problemet opstår, når arbejdsbyrden stiger i takt med mængden af dokumenter.

Bliver overbelastningen tilstrækkelig vil det indebære, at du bruger længere tid på udførslen af de forskellige led af fakturahåndtering. Og jo længere tid du eller dine kollegaer bruger, jo flere økonomiske midler bruges der og jo mindre vil bundlinjen være.

Eksempel 2: Printermiljøet

Et andet eksempel på et ineffektivt system, er virksomhedens printermiljø. Kopimaskiner og printere er nogle af de mest oversete punkter, når det kommer til optimering. Men gamle kan være en synder gemt i offentligheden.

Gamle printere har det med at have et ineffektivt forbrug, hvad angår blæk og strøm. Oftest bruger ældre printere mere blæk på udskrivningsopgaverne og elektricitet på opvarmning af printeren. Fortsætter dette kan hurtigt komme i større beløb på års basis.

En anden ulempe ved gamle printere er, at de er tættere på deres udløb, hvilket vil sige, at de har en større tendens til at få tekniske problemer. Defekt print eller nedgange kan hurtige sætte en kæp i hjulet i jeres administrative processer.

Ydermere betyder det, at I vil brugere længere tid på at fikse jeres printer, hvilket øger jeres tidsforbrug på de enkelte opgaver, da de ikke kan udføres uden printeren.

Det er dog langt fra de fleste som har et indgående kendskab til printere, hvorfor det kan være svært helt at vide, om ens printer bør udskiftes eller ej. Er jeres printer en ældre model som er et par år gammel, kan det give mening at udskifte den med f.eks. en inkjet printer fra Epson.

 

Fordelene ved en Epson inkjet printer

Epsons inkjet printer har i modsætning mange andre printere et meget effektivt strømforbrug. Pritnerløsninger gør brug af varmeteknologi i dens blækaffyringsproces, hvor den ikke gøre brug af en fuserenhed til opvarmningen af printeren.

Det kan give fordele som:

  • Mindre strømforbrug
  • Mindre elregninger
  • Flere penge
  • Miljøbevidst printning
  • Færre forbrugsmaterialer
  • Hurtigere opstart

Det kan anbefales at tænke langsigtet, når du skal investere i en printer, da den hurtigt kan tjene sig hjem i modsætning til ældre printere.