Fordele ved GPS tracking af traktorer og landbrugsmaskiner

Fordele ved GPS tracking af traktorer og landbrugsmaskiner

GPS tracking i landbruget

Har man en stor maskinpark med mange traktorer, kan GPS-tracking give en lang række fordele. For det første sikrer GPS-tracking, at man altid ved, hvor traktoren befinder sig. Dette er især nyttigt, hvis traktoren bliver stjålet eller forsvinder på anden vis. GPS-tracking giver også mulighed for at se, hvor lang tid traktoren har kørt, hvilket kan være nyttigt i forbindelse med service og vedligeholdelse. For det andet giver GPS-tracking mulighed for at se, hvordan traktoren bliver brugt. Man kan se, hvor lang tid der bruges på forskellige opgaver, og man kan også se, hvis traktoren bliver misbrugt. For det tredje giver GPS-tracking mulighed for at sende en mekaniker ud til det rigtige sted, hvis der er problemer med traktoren. GPS-tracking af traktorer er altså en rigtig god idé, hvis man ønsker at holde styr på sine traktorer.

 

Tyverisikring af maskiner med GPS tracking

GPS trackere kan installeres i alle typer af landbrugsmaskiner – herunder traktorer, mejetærskere, læssere, ATV’er og finsnittere. Med GPS enheder installleret kan du altid spore maskinerne, hvis du skulle blive udsat for tyveri.

 

Undgå splid ved udlejning

Hvis du udlejer dine landbrugsmaskiner er de ofte afregnet pr. time eller pr. hektar. I mange tilfælde har lejeren dog svært ved at estimere det korrekte antal timer eller hektar maskinen er blevet brugt, og det kan give anledning til splid. Med en GPS tracker installeret kan du let følge med i hvor meget udlejningsmaskinerne bliver brugt, og derved undgå at skulle diskutere med lejeren om den samlede udlejningspris. 

 

Følg dine maskiner live med GPS

GPS tracking af maskiner er en effektiv måde at holde styr på traktorer og andre landbrugsmaskiner. Det giver et realtidsbillede af, hvor maskinerne befinder sig, og kan være med til at forhindre tyveri eller andre problemer. Landmanden kan følge med fra sin computer på kontoret og medarbejderne kan følge alle maskiner fra deres mobil, så det er nemmere at koordinere arbejdet i løbet af dagen. Det kunne eksempelvis være føreren af mejetærskeren der gerne vil kunne følge med i hvor langt frakørselsvognenen er.

 

Dokumentation for udført arbejde

For både landmænd og maskinstationer kan det være en stor fordel at tracke maskinerne med GPS, da det giver dokumentation for udført arbejde. Maskinstationen kan nemt bevise overfor en kunde hvornår en opgave startede og sluttede og dermed undgå splid omkring fakturaens størrelse når landmanden skal betale. Landmanden har også fordele af at kunne dokumentere sine opgaver med GPS. Det kan eksempelvis være overfor myndigheder, eller ift. intern afregning hvis man har et driftsfællesskab med en fælles pulje af maskiner.

 

Beregning af DB2 på markniveau

Med GPS sporing af dine traktorer og redskaber, kan du også se hvor lang tid de har kørt på de enkelte marker. Hertil kommer den tid der bruges på at køre til at fra markerne – altså vejtransporten. Her er det værd at fremhæve FarmBackup, som udmærker sig ved at have den eneste GPS-løsning med 100% fokus på landbruget. Det betyder også at de som de eneste har fintunet deres algoritmer til netop beregning af DB2 på markniveau ud fra den data som opsamles med GPS tracking.