Ny grøn teknologi: Hvorfor vi har brug for den, og hvordan vi gennemfører den

Ny grøn teknologi: Hvorfor vi har brug for den, og hvordan vi gennemfører den

Verden er under forandring. Den måde vi lever på, den måde vi arbejder på, og den måde vi interagerer med vores omgivelser på, er alle under forandring. Og i takt med at vores verden ændrer sig, skal vores teknologi også ændre sig. Det er derfor, vi har brug for ny grøn teknologi. Grøn teknologi er mere effektiv, mere bæredygtig og mere miljøvenlig end traditionel teknologi. Den bliver også mere og mere nødvendig i takt med, at vi stræber efter at opfylde vores energibehov uden at beskadige vores planet uopretteligt.

 

Så hvordan går vi til værks med at indføre ny grøn teknologi? Det er her, tingene bliver lidt vanskelige. Der er mange forskellige måder at gøre det på, og der findes ikke en løsning, der passer til alle. Men der er nogle generelle principper, som vi kan følge. Først og fremmest skal vi være villige til at investere i forskning og udvikling. Vi skal skabe incitamenter for virksomhederne til at udvikle og indføre nye grønne teknologier. Og endelig skal vi skabe lige vilkår for alle, så alle har adgang til disse teknologier – ikke kun de få velhavende.

Behovet for ny grøn teknologi

Vores verden er under forandring, og vores teknologi er nødt til at ændre sig med den. Alt for længe har vi været afhængige af traditionelle energiformer som kul og olie. Disse energiformer er beskidte, de er dyre, og de er ved at slippe op. Desuden skader de vores miljø på en måde, der kan få uoprettelige konsekvenser. Klimaændringerne er reelle, de sker lige nu, og de sker på grund af den måde, vi bruger (og misbruger) vores naturressourcer på.

 

Hvis vi ønsker at beskytte vores planet – og os selv – er vi nødt til at finde renere og mere bæredygtige energiformer. Det er her, grøn teknologi kommer ind i billedet. Grøn teknologi omfatter enhver form for teknologi, der er miljøvenlig – dvs. som ikke skader eller forurener miljøet. Det kan omfatte alt fra solpaneler og vindmøller til elbiler og LED-pærer.

 

Grøn teknologi er ikke kun bedre for miljøet, den er også mere effektiv og ofte billigere end traditionelle energiformer. Tag f.eks. solenergi. Solpaneler er nu billigere end nogensinde før takket være fremskridt inden for fremstilling og en øget efterspørgsel fra forbrugere, der er på udkig efter bæredygtige energimuligheder. Ifølge en nyere rapport fra Bloomberg New Energy Finance er solenergi nu faktisk billigere end kul i mange dele af verden – også i USA.

Sådan implementeres ny grøn teknologi

Nu hvor vi ved, hvorfor vi har brug for ny grøn teknologi, skal vi tale om, hvordan vi rent faktisk kan gennemføre den. Som jeg nævnte før, er der ikke nogen standardløsning – det afhænger af de ressourcer, der er til rådighed i hvert enkelt samfund eller land. Men der er nogle generelle principper, som vi kan følge.

 

1) Invester i forskning og udvikling: En af de største hindringer for implementering af ny grøn teknologi er omkostningerne til forskning og udvikling (F&U). Men hvis regeringer og virksomheder er villige til at investere i F&U på forhånd, vil omkostningerne ved at indføre nye teknologier i sidste ende falde for alle involverede parter.

 

2) Skab incitamenter for virksomhederne: En anden måde at tilskynde virksomhederne til at indføre nye grønne teknologier på er ved at tilbyde økonomiske incitamenter – f.eks. skattelettelser eller subsidier. Dette vil hjælpe med at opveje nogle af de indledende omkostninger i forbindelse med udvikling og implementering af nye teknologier.

 

3) Skab lige vilkår: Endelig er det vigtigt, at alle har adgang til grønne teknologier – ikke kun dem, der har råd til det. Det betyder, at der skal skabes lige vilkår gennem regler eller politikker, der gør disse teknologier mere tilgængelige (og overkommelige) for alle involverede.

 

Ny grøn teknologi er nødvendig, hvis vi ønsker at opfylde vores energibehov uden at skade vores planet uopretteligt – og heldigvis bliver den mere og mere tilgængelig takket være fremskridt inden for fremstilling og prisnedsættelser. Men hvis vi ønsker at se en udbredt anvendelse af disse teknologier, må regeringer og virksomheder være villige til at investere i forskning og udvikling, skabe incitamenter for virksomhederne og sikre, at alle har adgang til disse livsændrende teknologier.

 

Se Travelgreen sponsorer for mere information omkring grøn forskning og udvikling.