Tange Frilandsgartneri A/S

Tange Frilandsgartneri blev grundlagt i 1955 og er i dag Skandinaviens største gulerodsproducent. Virksomheden producerede ca. 25.000 tons gulerødder i år 2006. Produktionen er både økologisk og konventionel og om-fatter udover gulerødder også pastinakker, rødbeder og persillerod. Den konkrete byggesag startede i år 2005 med indhentning af landzone- og byggetilladelse samt udbud. Herefter har der været en design og indretningsproces i tæt samarbejde med bygherrens ønsker. Byggeriet er opført i år 2006, og er udført som almindelig erhvervsbyggeri med solide og nutidige byggematerialer, og en arkitektur med et traditionelt udtryk. Byggeriet består af tre sammenbyggede bygninger med samlet grundareal på ca. 3500 m² og en 1. sal på 700 m². For at skabe gode rammer for Tange Frilandsgartneris medarbejdere, er indretningen af produktionen i det nye byggeri sket i tæt samarbejde med maskinleverandører, for at skabe de bedste betingelser for byggeriet og bygherre. I tilknytning til byggeriet er der etableret bundfældningstanke, til rensning af det vaskevand som bruges under rensningen af grøntsagerne. Til Tange Frilandsgartneri er der således ultimo 2006 etableret en bygning der disponere produktions-, lager-, administrations- og mandskabsformål.

Udtalelse

Samarbejdet med Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S, udspringer af en anbefaling fra en lokal bygmester. I samarbejde med Sixhøj A/S, har vi fået en professionel rådgivning i hele byggeprocessen, hvor der er lagt meget vægt på og energi i, at løse de behov og krav der har været for vores nye bygninger. Der har været en tæt dialog med myndighederne fra start til endt byggeproces, med på at løse opgaven inden for det afsatte beløb til vores nye bygninger. Vi føler at Sixhøj har varetaget vores interesser fra første møde, og vi har været glade for den rådgivning og sparring vi har fået, og er således yderst tilfredse med hvorledes bygningerne fungerer i dag.

Projekt

Tange Frilandsgartneri A/S, erhvervsbyggeri

Adresse

Tange Søvej 42, Bjerringbro

Status

Indviet december 2006

Areal

4200 m2.

Arkitekt

Arkitektfirmaet Andreas Ravn ApS

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ingeniør

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S, Totalprojektering incl. udbud, tilsyn og byggeledelse.