C.F. Petersen

Byggeriet udgøres af syv sammenbyggede bygninger med forskudte gavle samt en enkelt fritliggende bygning. Det samlede byggeri er disponeret til byggemarked og tømmerhandel samt administration og folkerum. Byggeriet udført som stålrammebyggeri med lette facader og let tag. Byggeriet fremstår med facader i mørkmalede vandretliggende træbeklædning. Der har under projektering været store udfordringer med fundering i forskelligartet underbund med stort vandindhold, grundet niveau ganske lidt over Køge Bugt. Fundering er løst med en kombination af direkte, dyb direkte, borede fundamenter samt pælefundering. Belægninger er udført som belægningssten hhv asfalt. Gulve typisk udført som Confalt. Indvendigt fremstår lokalerne som lyse og venlige. Store dele af byggeriet udført sprinklet.

Projekt

Tømmerhandel og byggemarked

Adresse

Værftsvej, 4600 Køge

Status

Indviet forår 2007

Areal

Ca. 11.000 m2

Arkitekt

Arkitektfirmaet Andreas Ravn ApS

Entrepriseform

Totalentreprise

Ingeniør

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S, Konstruktioner og installationer.