Ådalens Efterskole

Efterskolen Ådalen er en kreativ/musisk efterskole, beliggende i Hørning ca. 10 km syd for Århus. Skolen blev i 1981 etableret med initiativ af forældre fra fem midtjyske lilleskoler. Efterskolen er lille, hvilket giver mulighed for at skabe tæt kontakt mellem de forskellige parter der er tilknyttet efterskolen. Ådalens Efterskolen ligger vægt på et liv der støttes af de voksne på de områder, der er udviklende for fællesskabet og den enkelte i fællesskabet. Efterskolen huser op til 80 elever i 9. og 10. klasse, som bor i fire huse med pige- og drengeværelser side om side. Der skal opføres en værkstedsbygning på vest siden af åen, bygningen opføres således at den tilpasses de eksisterende bygninger på grunden. Bygningen opføres med støbt terrændæk og øvrige konstruktioner i træ med udvendig beklædning i fibercement. Tagkonstruktionen udføres som den nyeste undervisnings-bygning med spring i tagfladen og vinduesbånd ved kip. Taget udføres i tagpap med lister og med skrå udhæng beklædt med hvid fibercement.

Projekt

Ådalens Efterskole, værkstedsbygning

Adresse

Brogårdsvej 2, Hørning

Status

Projektet er under opstart

Areal

170-200 m2.

Arkitekt

Oplæg fra bygherre

Entrepriseform

Ingeniør

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S, (energi, statik)