Gudenådalens Friskole

Gudenådalens Friskole blev oprettet i 1986 og er beliggende i landlige omgivelser i Bjerring ved Bjerringbro. Skolens kapacitet omfatter børnehaveklasse samt 1.-8. årgang, der er fordelt på fire undervisningslokaler. Det er her hensigten at børnene får lov til at opleve sig som både den lille og den store i grupperne gennem skoleforløbet. Gudenådalens Friskole er eksamensfri og der optages kun 12 elever pr. årgang, således at skolen højst kan huse 110 børn. Både før og efter undervisningen kan børnene benytte skolefritidsordningen, der indgår som en naturlig del af skolens dagligliv. I efteråret 2006 blev nye undervisningslokaler, grupperum m.m. indviet. Bygningen er holdt i arkitektonisk lighed med bygningerne opført i 1986. Den sekskantede tilbygning har indskudt dæk og er udført således at bygningen rummer meget lys og rum.

Udtalelse

Udtalelse fra bygherre Bygherren Uffe Kirk, udtaler sig som værende meget tilfreds med forløbet og yderst tilfreds med hvorledes forløbet har været i byggeprocessen samt funktionen af bygningen.

Projekt

Gudenådalens Friskole

Adresse

Bjerringbro Hede 13 B, 8850 Bjerringbro

Status

Indviet efteråret 2006

Areal

288 m2 + etage på 31 m2

Arkitekt

Oplæg fra bygherre

Entrepriseform

Ingeniør

Sixhøj Rådgivende Ingeniører A/S (Statik, Energi, tegningsmateriale, brandstrategi, m.m.)